Nucleus Catalog - http://iv.nucleusinc.com
Loading:
Item #: exhR0005_pol
Rycina medyczna przedstawia poparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obejmujące naskórek, skórę właściwą, tkankę podskórną, mięśnie, tętnice i żyły.
NEED LICENSING OR PURCHASING INFORMATION?
or Call: (800) 333-0753
Item #: exhR0005_pol — Source #: 1029
Email: service@nucleusinc.com
All material ©1999 - 2021. All rights reserved.