Nucleus Catalog - http://iv.nucleusinc.com
Loading:
Item #: si55551741_pol
Rycina medyczna przedstawia układ elektryczny serca (układ przewodzący serca) podczas migotania przedsionków (palpitacji serca) oraz elektrokardiogram (odczyt elektrycznych sygnałów).
NEED LICENSING OR PURCHASING INFORMATION?
or Call: (800) 333-0753
Item #: si55551741_pol — Source #: 1029
Email: service@nucleusinc.com
All material ©1999 - 2021. All rights reserved.