Nucleus Catalog - http://iv.nucleusinc.com
Loading:
Item #: exhR0037_pol
Rycina medyczna kręgosłupa z zaznaczeniem rdzenia kręgowego, trzonu kręgów, dysków międzykręgowych, opony twardej. Rysunek przedstawia krzywizny kręgosłupa (szyjna, piersiowa, lędźwiowa, krzyżowa i ogonowa) wraz z kręgami szyjnymi i lędźwiowymi.
NEED LICENSING OR PURCHASING INFORMATION?
or Call: (800) 333-0753
Item #: exhR0037_pol — Source #: 1029
Email: service@nucleusinc.com
All material ©1999 - 2021. All rights reserved.