Search Content LibrarySearch Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Charts
Tear Sheet Pads
Medical Animations
Medical Animation Titles
Medical Encyclopedia
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Cardiovascular System
Digestive System
Lymphatic System
Integumentary System
Muscular System
Nervous System
Reproductive System
Respiratory System
Skeletal System
Special Senses
Urinary System
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Medical Specialties
Cancer
Cardiology
Dentistry
Editorial
Health & Fitness
Neurology/Neurosurgery
Ob/Gyn
Orthopedics
Pathology
Pediatrics
Account
Administrator Login
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Mga Paso sa Balat
More Like ThisAdd To Lightbox exhR0005_tgl   Enlarge
Image licenses start at $65/year

Item #exhR0005_tglSource #1029

Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng una, ikalawa at ikatlong antas ng pagkapaso ng balat na umaapekto sa epidermis, dermis, tisyung subcutaneous, kalamnan, mga arterya at vein.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Paglala ng Kanser ng Prostata
Paglala ng Kanser ng Prostata - exh38509_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
Arterya ng Puso: Pamamaraang Stent
Arterya ng Puso: Pamamaraang Stent - si55551520_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya at Mga Gumaganang Bahagi ng Utak
Anatomiya at Mga Gumaganang Bahagi ng Utak - exhR0017_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
Mga Stasyong Pagbaba ng Fetus (Presentasyon sa Panganganak)
Mga Stasyong Pagbaba ng Fetus (Presentasyon sa Panganganak) - exh40424_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
Shoulder Dystocia dala ng Pinsala mula sa Panganganak
Shoulder Dystocia dala ng Pinsala mula sa Panganganak - exhR0031_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
Fetus sa Loob ng Matris na Dalawampung (20) Linggo ang Edad
Fetus sa Loob ng Matris na Dalawampung (20) Linggo ang Edad - DZ00047_tgl
Medical Chart
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages:
Nucleus | About Nucleus | Medical Review Board | Free Medical Images | Testimonials | Patient Education
Social Media Marketing Hospital | Pregnancy Videos | Credits | Contact Us | Find a Lawyer | Hospital Marketing